Wkkgz: de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wij krijgen met enige regelmaat vragen van verzekerden over de praktische gevolgen van de Wkkgz voor zorgaanbieders en zorgverleners. Klanten willen vooral graag weten wat de gevolgen zijn voor de dekking op de beroepsaansprakelijkheid- en de rechtsbijstandsverzekering. In deze brochure van huisverzekeraar Raadhoven vind je gedetailleerde informatie hierover.

Een kort overzicht

Waarom de Wkkgz

Doel van de Wkkgz: goede zorg, openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het jaar 2016 is een overgangsjaar.

Wat moet je doen?

Als zorgaanbieder (een ziekenhuis of een gezondheidscentrum bijvoorbeeld) en zorgverlener (een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent) moet je een aantal zaken regelen.

De Rijksoverheid meldt hierover:

  • Je moet een systeem regelen zodat medewerkers veilig incidenten kunnen melden. Je mag zelf bepalen hoe je dit organiseert.
    Per 1 januari 2016 moet je het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat je hem of haar aanneemt.
  • Ontsla je een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Dan ben je sinds 1 januari 2016 verplicht om dit te melden. Ook moet je alle vormen van geweld melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen.
  • Je cliënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. Je moet een fout met de cliënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet je een cliënt informeren over de kwaliteit van je zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak je een bepaalde ingreep hebt verricht en met welke resultaten.

Per 2017

  • Een gratis klachtenfunctionaris voor je cliënten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.
  • Voor 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De geschilleninstantie moet worden erkend door de minister. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz.
  • Elke zorgaanbieder heeft per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat u kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Veel zorgaanbieders hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieuwe wet voldoet, hoef je niets te veranderen. De overheid adviseert wel dat je kijkt of de klachtafhandeling beter kan. Bepaal ook of de klachten en incidenten voldoende worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de inhoud van de wet.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Zoeken

Download hier de starters checklist

Download hier de starters checklist

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen