Help! De AVG komt eraan

AVGHelp! De AVG komt eraan

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wet en regelgeving raakt alle organisaties, ook kleine MKB’ers en ZPP’ers. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De toezichthoudende instantie blijft de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG in het kort

Het doel van de AVG is om de privacy van EU-burgers beter te beschermen. Burgers krijgen veel meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Zo moeten organisaties duidelijk maken waarom ze bepaalde (persoons)gegevens nodig hebben en waar die voor worden gebruikt. Burgers kunnen op hun beurt makkelijker inzage vragen in opgeslagen data, toestemming intrekken, klachten indienen en gebruikmaken van het recht om vergeten te worden. Het gaat om elk persoonlijk gegeven dat een organisatie registreert. Dus ook om gegevens over jouw personeel zoals het salaris of ziekmeldingen.

Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verwerkersovereenkomst

Je bent als werkgever verwerkingsverantwoordelijke voor de personeelsgegevens die je aan een andere organisatie (een verwerker) verstrekt. Je moet dan met die verwerker een overeenkomst afsluiten. Onder de Wbp heette dit een bewerkerovereenkomst, maar onder de AVG heet het een verwerkersovereenkomst. Overigens is de verplichting om een verwerkersovereenkomst af te sluiten een gedeelde verplichting tussen jou en de verwerker. Er zijn verwerkersovereenkomsten nodig met de salarisadministrateur, met arbodiensten en met andere verwerkers van gegevens van jouw werknemers en patiënten.

Heb je vragen?

Onze collega’s bij Inzet met Zorg helpen bij personeelszaken. Variërend van arbodienstverlening tot loonadministratie. Vraag jouw adviseur om meer informatie of advies over de AVG of over Inzet met Zorg.

2 mei a.s. inspiratiesessie AVG

Woensdag 2 mei a.s. inspiratiesessie over de AVG. Start 18:30 Locatie: kantoor Sikking Advies in de Bilt. Deelname kosteloos. Wil je meedoen? Bel met Jelmer: 030 252 66 55 of 06 835 246 76

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Zoeken

Download hier de starters checklist

Download hier de starters checklist

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen